Het Kleine Zeilboek is een cursusboek voor de beginnende zeiler. Het beperkt zich tot de grondbeginselen: benamingen, basistechnieken en eenvoudige theorie. Na het verwerken van de behandelde stof en het opdoen van de daarbij behorende praktische ervaring, is de cursist in staat zelfstandig te zeilen op meer of plas bij redelijke weersomstandigheden.

De zeilinstructie in Nederland, meer dan een halve eeuw geleden opgezet door de Eerste Friesche Zeilschool, heeft een grote vlucht genomen. Parallel met die ontwikkeling zijn de instructieboeken gegroeid: van zeilschoolgebonden stencils en boekjes via allerlei samenwerkingprojecten tot wat uiteindelijk de ‘Leidraad voor zeilers’ zou worden, met de ‘Kleine’ en de ‘Grote’ Leidraad als spin-off. Deze boeken worden niet meer herdrukt: ‘Het kleine Zeilboek’ vormt, samen met ‘Het Zeilboek’* hun opvolger. Een waardige opvolger, didactisch helder, inhoudelijk verantwoord, fraai vormgegeven. Daardoor zeer geschikt als instructieboek; het bevat de stof voor de examens Kielboot I en II. Met register.